BRANDMARKS – registrácia ochranných známok – Slovensko, EU, svet - CTM - community trademark registration OHIM – international trademark registration WIPO BRANDMARKS – registrácia ochranných známok – Slovensko, EU, svet -  CTM - community trademark registration OHIM – international trademark registration WIPO ENGLISH DEUTSCH ESPANOL ITALIANO SLOVENSKY ČESKY RUSSKI HRVATSKI TURKCE

Spoločnosť BRANDMARKS s.r.o. tvorí tím skúsených všestranne zameraných manažérov a spolupracovníkov.

Mgr. Rastislav Blaško
Majiteľ a konateľ spoločnosti BRANDMARKS s.r.o.

- absolvent žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave
- absolvent Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK v Bratislave
- absolvent kurzu Európska integrácia, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
- absolvent kurzu Duševné vlastníctvo, Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici
- absolvent stáže v Európskej komisii v Bruseli, DG Competition – Hospodárska súťaž

e-mail: rastislav@blasko.sk
mobil: +421 915 722 583


Bc. Jozef Blaško - BLAMARX
Partner spoločnosti BRANDMARKS s.r.o.

- absolvent Katolíckej Univerzity v Ružomberku – angličtina v komerčnej praxi
- absolvent kurzu Duševné vlastníctvo, Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici

e-mail: jozef@blasko.sk
mobil: +421 907 177 792