BRANDMARKS – registrácia ochranných známok – Slovensko, EU, svet - CTM - community trademark registration OHIM – international trademark registration WIPO BRANDMARKS – registrácia ochranných známok – Slovensko, EU, svet -  CTM - community trademark registration OHIM – international trademark registration WIPO ENGLISH DEUTSCH ESPANOL ITALIANO SLOVENSKY ČESKY RUSSKI HRVATSKI TURKCE


Spoločnosť BRANDMARKS s.r.o. pôsobí v nasledovných oblastiach:

• DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO a práva súvisiace

Konzultácie a poradenstvo v registrácii, podávaní námietok, návrhov na výmaz a oceňovanie:
- ochranné známky (trademarks)
- dizajny
- patenty
- úžitkové vzory
pre Slovensko (ÚPV SR), Českú republiku (ÚPV ČR), EÚ (OHIM Alicante) a krajiny mimo EÚ (WIPO Ženeva).

• MÉDIÁ

Public relations, vzťahy a komunikácia s médiami, tlačové správy, tlačové vyhlásenia, mediálne kampane, marketing, poradenstvo v budovaní značky a zaregistrovanej ochrannej známky

• REKLAMNÁ ČINNOSŤ

Príprava reklamných materiálov na mediálne kampane, nákup médií

• FOTOGRAFIA

Fotografovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na objednávku